Qui som?

L’adreça del nostre web és: https://www.lambucomunicacio.com.

Política de privacitat

La teva privacitat i seguretat són molt importants per a nosaltres i per això ens esforcer en garantir que les accions tècniques i organitzatives que existeixen en aquest web respectin els teus drets de protecció de dades. En aquesta política de privacitat descriurem com gestionem, processem i emmagatzemem les dades personals que ens faciliten en el marc de la prestació dels nostres serveis.

Quan parlem de “dades personal” ens referim a qualsevol informació relativa a un individu identificable o a la seva identitat personal.

Qui som? Informació i dades de contacte del processador de dades  

Les dades personals són recopilades en el nostre lloc web www.lavidaslow.cat pel seu titular LAMBU COMUNICACIÓ, SL.. La qual informa de les següents dades:

LAMBU COMUNICACIÓ, SL

Carrer d’Anselm Clavé, 39

08350 Arenys de Mar

Barcelona

CIF

Mail de contacte: hola@lambucomunicacio.com

LAMBU COMUNICACÓ és, per tant, el responsable del tractament de les dades personals de l’interessat i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica (eS) 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD), d’acord amb la informació que es facilita en els següents apartats.

Dades recopilades en el lloc web

Quan et subscrius als nostres serveis, podem recopilar i gestionar les següents dades: correu electrònic, tractament, nom, cognoms, telèfon, usuari i contrasenya, adreça postal, número de telèfon, adreça/ces IP i nom del domini. En utilitzar els nostres serveis, es recopilen i gestionen les següents dades: dades de registre i dades de navegació (en cas d’autoritzar-ho), historial de comandes, reclamacions, incidents, informació relativa a subscripcions i missatges en el nostre lloc web.

La informació facilitada no ha d’incloure qualsevol dada personal privada, com a identificadors legals (p. Ex., Números de seguretat social, permís de conduir o identificació fiscal), nombre complet de targeta de crèdit o de targeta bancària personal, expedients mèdics o dades personals connectats amb aplicacions per a cures o tractaments associats amb particulars.

Objectius del tractament i bases legals

El principal objectiu del recull de les teves dades personals és realitzar la gestió i prestació dels serveis sol·licitats. Amb aquesta finalitat, accepta que puguem fer servir les teves dades personals per a:

    • Prestar-te els serveis pels quals ens hagis contactat;
    • Comunicar-nos amb tu en relació als nostres serveis o el nostre lloc;
    • Notificar sobre qüestions del compte o el servei (com pot ser el restablir la contrasenya);
    • Resoldre les qüestions formulades;
    • Prevenir, detectar i investigar qualsevol activitat que es considerin potencialment prohibides, il·legals o contràries a les bones pràctiques i garantir el compliment de les nostres condicions d’ús i política de enviament;
    • Qualsevol altra finalitat especificada en el moment de recopilar la informació.
    • Acomplir amb les obligacions jurídiques i reglamentàries.

Fem servir les dades personals que ens faciliteu únicament de conformitat amb la legislació aplicable sobre la protecció de dades.

Per aquells clients que s’han donat d’alta a la web, processem las seva informació personal per la creació del contracte amb nosaltres per proporcionar-nos els nostres serveis.

Newsletter i emails de marketing

En cada Newsletter i email de marketing que s’enviïn inclourà un vincle per donar-se de baixa.

Consentiment exprés pel tractament de les seves dades

Donant compliment a lo exigit per la Llei Orgànica de Protecció de Dades i pel Reglament General de Protecció de Dades cada vegada que l’usuari envií dades de caràcter personal mitjançant formularis o similar, haurà de donar el seu consentiment exprés, fent clic a la casella que apareix a la part inferior de cada formulari on es recullin les seves dades o quan escrigui al correu electrònic de contacte. Amb dita(s) accions(s), l’usuari està manifestant de forma lliure, informada, inequívoca que està d’acord amb que LAMBU COMUNICACIÓ tracti les seves dades d’acord amb les finalitats mencionades en l’apartat anterior i en les condicions aplicables sobre privacitat.

Divulgacions de tercers

Les dades personals relatius a tu recopilats en el nostre Lloc Web estan destinats al propi us d’LAMBU COMUNICACIÓ i poden ser comunicats a les empreses associades d’ LAMBU COMUNICACIÓ garantida que contin amb requisits clars de proteccions de dades per cada un dels seus proveïdors tercers.

LAMBU COMUNICACIÓ no ven o lloga les seves dades personals a tercers per cap finalitat.

Així mateix, LAMBU COMUNICACIÓ no comunica les seves dades personals a tercers, a menys que: 

    1. tu mateix (o l’administrador de la teva conta, actuant en el teu nom) sol·liciti o autoritzi las serva divulgació; (
    2. la divulgació sigui necessària per processar transaccions o fer serveis  que has sol·licitat (p.ex. per comprovar que estàs fent servir les millors pràctiques en els seus correus o per el processament d’una targeta d’adquisició amb empreses emissores de targetes de crèdit);
    3. LAMBU COMUNICACIÓ es veu obligat a fer-ho a petició d’una autoritat governamental o un organisme regulador, en cas d’una ordre judicial, citació a comparèixer davant d’un tribunal o qualsevol altre requeriment similar d’un govern o poder judicial, o per establir o defendre una aplicació legal.

Mides de Seguretat

En el marc dels seus serveix, LAMBU COMUNICACIÓ atribueix la més alta importància a la seguretat i la integritat de les dades personals dels seus clients.

Per tant, i de conformitat amb el Reglament General sobre la Protecció de Dades Europeu 2016/679, LAMBU COMUNICACIÓ es compromet a prendre totes les precaucions necessàries per preservar la seguretat de les dades i, en particular, protegir-los contra qualsevol destrucció accidental o il·lícita, pèrdua accidental, corrupció, circulació o accés no autoritzat, així com davant a qualsevol altra forma de tractament o divulgació il·lícit a persones no autoritzades.

Amb aquesta finalitat, LAMBU COMUNICACIÓ apliquem mesures de seguretat estàndard de la indústria per protegir a les dades personals de qualsevol divulgació no autoritzada. En fer servir els mètodes de codificació recomanats per la indústria, LAMBU COMUNICACIÓ adopta les mesures necessàries per protegir la informació relativa a pagaments i targetes de crèdit.

Així mateix, per evitar, en particular, qualsevol accés no autoritzat, garantint l’exactitud i un ús correcte de les dades, LAMBU COMUNICACIÓ ha posat en pràctica procediments electrònics, físics i de gestió adequats amb vistes a protegir i preservar les dades recopilades a través dels seus serveis.

Tot i això, no es garantitza una seguretat absoluta contra la pirateria o els pirates informàtics. Per això, en cas de violació de la seguretat que t’afecti, LAMBU COMUNICACIÓ es compromet a informar-te sobre això sense demores injustificades i a prendre totes les mesures necessàries per posar fi a la intrusió i minimitzar les conseqüències. En cas de patir qualsevol pèrdua en raó de la exploració per un tercer una violació de la seguretat, LAMBU COMUNICACIÓ es compromet a proporcionar-te tota la assistència necessària perquè puguis fer valer els teus drets.

Has de tenir en compte que qualsevol usuari, client o pirata informàtic que destrueixi i s’aprofiti d’una violació de la seguretat s’exposa a si mateix a accions penals i LAMBU COMUNICACIÓ prendrà totes les mesures, incloent interposar una demanda i/o iniciar una acció judicial, per preservar les dades i els drets dels seus usuaris o de si mateixa i limitar els efectes.

Contrasenyes de conta. A l’adoptar les recomanacions de l’Institut Nacional de Ciberseguretat d’Espanya i de l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades sobre el nivell de seguretat de les contrasenyes, las seva contrasenya de conta ha de contenir al menys 8 caràcter, 1 lletra, 1 número i 1 caràcter especial.

Els teus drets de protección de dades

La legislació espanyola sobre protecció de dades i el Reglament europeu general sobre la protecció de dades 2016/679, han implementat una sèrie de garanties jurídiques que permeten a l’usuari exercir drets i accions relacionats amb el tractament de les seves dades. LAMBU COMUNICACIÓ ofereix aquesta garantia legal, amb el que, en qualsevol moment i/o quan així el que consideri convenient, l’usuari podrà fer us dels seus drets d’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació (en l’àmbit digital, dret a l’oblit) de les seves dades personals que pot exercir per mitja de l’enviament d’un email a: lopd@ivanmanero.com o a traves d’una comunicació per escrit dirigit a: LAMBU COMUNICACIÓ Calle de Anselm Clavé, 39 – 08350 Arenys de Mar (Barcelona).

Les seves sol·licituds seran processades en un termini de 30 dies. En tots els casos, serà necessari adjuntar una copia del passaport o DNI (titular de les dades) e indicar en l’assumpte, de manera expressa, la petició que es desitja  realitzar, això és, quin tipus de dret s’exercita. Si considera que els seus drets no han sigut respectats pot posar una reclamació davant l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es)

Et corresponen els següents drets que poden ser exercits a través de l’adreça de correu electrònic hola@lambucomunicacio.com

   • Dret d’accés: el dret de ser informat i sol·licitar accés a les dades personals sobre tu que processem;
   • Dret de rectificació: el dret de demanar que corregim o actualitzem les seves dades personals, quan siguin inexactes o estiguin incompletes;
   • Dret a eliminació: el dret de sol·licitar que s’eliminin les seves dades personals;
   • Dret a restringir: el dret de demanar que s’aturi el processament de forma temporal o permanent de tots o alguns dels seus dades personals;
   • Dret a objectar: el dret, en qualsevol moment, d’objectar el processament de les seves dades personals per motius relacionats amb la seva situació particular; el dret a oposar-se a que la seva dades personals es processin per a fins de màrqueting directe;
   • Dret a la portabilitat de dades: el dret de sol·licitar una còpia de les seves dades personals en format electrònic i el dret de transmetre aquestes dades per usar-los en el servei d’un tercer;

Dret a no estar subjecte a la presa de decisions automatitzada: el dret de no estar subjecte a decisions que es basen únicament en preses de decisions automatitzades, el que inclou la creació de perfils, quan la decisió pugui tenir un efecte legal sobre vostè o produir un efecte important similar.

Períodes de retenció de dades

LAMBU COMUNICACIÓ recopila les teves dades personals per els requeriments de la tasca de les seves obligacions contractuals, així com informació sobre com i quan utilitzes els nostres serveis. Conservem aquesta informació en bases de dades actives, arxius de registre o altre tipus d’arxius si fas servir els nostres serveis.

LAMBU COMUNICACIÓ només emmagatzema la teva informació durant el temps necessari per proporcionar-te els nostres serveis.

En cap cas, LAMBU COMUNICACIÓ es compromet a emmagatzemar totes les seves dades de forma indefinida.

Ubicació de l’emmagatzematge de dades i transferències

Els serveis en els que LAMBU COMUNICACIÓ  processa i emmagatzema les seves bases de dades estan situades exclusivament dins de la Unió Europea.

LAMBU COMUNICACIÓ t’informarà immediatament, a la mida en que legalment estigui autoritzat fer-ho, en cas de qualsevol aplicació o ordre procedent d’una autoritat administrativa o judicial relativa a les teves dades personals.

Modificacions de la política de privacitat

LAMBU COMUNICACIÓ es reserva el dret a actualitzar la present Política de Privacitat en qualsevol moment, en particular, de conformitat amb qualsevol canvi introduït a les lleis i reglaments vigents. Qualsevol modificació realitzada haurà de ser-te notificada  per mitja del nostra Lloc Web o per email, a  la mesura del possible, dins d’un termini mínim de trenta (30) dies abans de que els canvis entrin en vigència. Et recomanem que revisis aquestes normes periòdicament per mantenir-te informat sobre els nostres procediments i normes relatives a la teva informació personal.

Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pugues albergar amb referencia a la present normativa, no dubtis a consultar-les dirigint la teva comunicació sobre aquest tema a: hola@lambúcomunicacio.com