Organització d’una roda de premsa per donar a conèixer aquest projecte de la Fundació Dr. Ivan Mañero

Organització de la roda de premsa

Relació amb premsa (convocatòria, nota de premsa, seguiment i clipping)Relacions institucionals

Gestió de patrocinadors