Organització de l’esdevenimentGestió de premsa

Creació de la imatge corporativaPlanificació i gestió de xarxes abans, durant i després de l’esdeveniment

Gestió d’hosteses i seguretat

Gestió de patrocinadors